1. Oriu có 2 hình thức thức giao hàng thanh toán: COD và Chuyển Khoản
  2. Bạn sẽ nhận được đơn hàng sau 2 – 4 ngày tùy vào địa điểm nhận hàng.
  3. Vui lòng chờ và nhận điện thoại từ nhân viên giao hàng của chúng tôi.
  4. Nếu có bất kỳ thay đổi bất khả kháng nào về thời gian cũng như địa điểm nhận hàng, hãy liên lạc với số điện thoại đã gọi cho bạn từ nhân viên giao hàng.

Chuyển Khoản

Sau khi kiểm tra đã nhận được tiền, đơn hàng của bạn sẽ được gửi đi.

COD

Nếu bạn không thanh toán bằng thẻ ngân hàng, có thể chọn hình thức này. Bạn sẽ thanh toán tất cả cho nhân viên giao hàng lúc nhận là xong.

Back to Top